Site map  

Hoe blokkeer je verkoop NAW gegevens door KPN

Citaten uit Privacy statement

Recht van verzet en Bel-me-niet-Register

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat KPN je gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het doen van marketing- en verkoopactiviteiten dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan dit privacystatement onder ‘contact’. Indien je bezwaar wilt maken vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt: maak je alleen bezwaar tegen het gebruik van je verkeersgegevens, tegen het gebruik van je persoonsgegevens of tegen allebei? Je ontvangt binnen 4 weken na je bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Contact

KPN (o.v.v. 'WBP')
Postbus 2547
3500 GM Utrecht