Identiteits diefstal

Stel, iemand besteld iets in jou naam, en jij moet gaan uitleggen dat je dit toch echt niet besteld hebt.
Of iemand verstuurd spam of andere ongewenste email, met jou als afzender adres.

Volgens de wet bescherming persoonsgegevens heb je dus recht op inzage, wijziging en verwijdering van gegevens die bedrijven van je hebben. Dit slaat dus ook op log files van bv mail, proxy en web servers.

Je zou verwachten dat als A zich voor B uitgeeft, B geen inzage heeft in de gegevens van A. Dit om de privacy van A te beschermen. Je moet dan dus justitie zo ver krijgen de gegevens van A op te vragen.
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens echter, kan B al die gegevens van A opvragen die betrekking hebben op de identiteitsdiefstal in kwestie. Op het moment dat A zich voor B uitgeeft, verspeeld A dus het recht op privacy en krijgt B het recht van inzage.

Dit betekend dus ook dat als A met de identiteit van B spammed (joe job), B bij de provider van A alle aan aan de joe job gerelateerde log entries kan opvragen. Deze aanvraag moet schriftelijk (email mag ook) en als de provider weigert mee te werken kan je na zes weken een klacht indienen bij het CBP. Het CBP kan dan forse boetes opleggen.

Om uit te vissen waar het verzoek om informatie precies heen moet kan het handig zijn om even de Kamer van Koophandel te bellen; 0900-1234567. In geval van weigerachtige telefonistes ed, kan je dan desnoods directieleden thuis bellen.